Wat is artificial general intelligence (AGI)?

Kunstmatige intelligentie (AI)-gestuurde tools zijn tegenwoordig overal. Google heeft onlangs AI toegevoegd aan Gmail, Google Docs en Google Search. Microsoft heeft AI toegevoegd aan Bing, Word, Excel en zijn andere Office-apps. Zelfs Apple voegt stilletjes AI-gestuurde functies toe aan zijn nieuwste iPhones. En dat is nog voordat we AI-specifieke apps beschouwen, zoals OpenAI’s ChatGPT en Stability AI’s Stable Diffusion.

Hoewel al deze tools en apps ongelooflijk indrukwekkend zijn, voldoen maar heel weinig ervan aan de sci-fi verwachtingen van een AI. ChatGPT sluit zeker niet binnenkort de pod bay-deuren of jaagt op Sarah Connor. Laten we dus eens kijken naar het verschil tussen de beperkte AI’s die we nu hebben en wat misschien wel het einddoel van AI-onderzoek is: kunstmatige algemene intelligentie.

Laten we beginnen met de grote vraag: wat is kunstmatige intelligentie? Helaas is dat geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. Ik heb hier bij Zapier een hele deep dive over AI geschreven, en het eenvoudige feit is dat niemand het er echt over eens is. Er zijn meerdere definities, variërend van “een slechte woordkeuze in 1954” tot “machines die kunnen leren, redeneren en zelfstandig handelen.” Het grote probleem is het woord “intelligentie.” “Kunstmatig” is gemakkelijk te definiëren, maar psychologen zijn het er nog steeds niet over eens wat intelligentie bij mensen precies inhoudt, laat staan bij computers. Het helpt ook niet dat wat wel en niet als AI wordt beschouwd, constant verandert. Het AI-effect (of de stelling van Tesler) is het idee dat “AI is wat nog niet is gedaan.” Tien jaar geleden werd gedacht dat een computer een bepaald niveau van kunstmatige intelligentie nodig had om geschreven tekst te lezen; nu is het ingebouwd in de camera-app van je smartphone. Deep Blue was het toonbeeld van AI toen het Garry Kasparov in 1997 versloeg; nu kunnen de beste grootmeesters niet winnen van een smartwatch, en niemand denkt dat hun Apple Watch kunstmatig intelligent is. Zelfs AI-chatbots beginnen minder indrukwekkend aan te voelen naarmate mensen hun beperkingen ontdekken. Dus, in plaats van te werken met een vage definitie van AI, laten we werken met drie iets minder vage definities: • Kunstmatige beperkte intelligentie (ANI) • Kunstmatige algemene intelligentie (AGI) • Kunstmatige superintelligentie (ASI)

Wat is kunstmatige beperkte intelligentie (ANI)? Kunstmatige beperkte intelligentie (soms beschouwd als zwakke AI, maar dat raakt echt aan de semantiek van AI-onderzoek) is een AI-systeem dat is ontworpen om specifieke taken uit te voeren. Hoewel er altijd onenigheid zal zijn over wat precies AI vormt en waar de lat ligt, laten we eens kijken naar enkele dingen die momenteel bijna universeel als ANI worden beschouwd.

ChatGPT en andere AI-gestuurde chatbots

Hoewel ongelooflijk indrukwekkend, zijn ChatGPT en andere AI-chatbots zoals Bard nog steeds beperkte AI’s. Hoewel ze een enorme verscheidenheid aan vragen of opdrachten kunnen behandelen en begrijpen, is dat hun specifieke taak. Je kunt ChatGPT bijvoorbeeld niet vragen om je de weg naar de dichtstbijzijnde winkel te wijzen, ook al kun je het vragen om een gedicht over Walmart te schrijven.

GPT-4 en andere LLMs Meer in het algemeen zijn GPT-4 en de andere grote taalmodellen (LLM’s) die AI-gestuurde chatbots ondersteunen ook ANI’s. Hoewel ze in staat zijn verrassend goede geschreven teksten te genereren, begrijpen ze taal niet echt.

DALL·E 2 en andere tekst-naar-beeld-generatoren

DALL·E 2 en andere beeldgenererende AI's zijn ook ANI's

DALL·E 2 en andere beeldgenererende AI’s zijn ook ANI’s. Ze vertrouwen op natuurlijke taalverwerking (NLP) om je opdracht te begrijpen en om te zetten in een afbeelding.

Zelfrijdende auto’s Een zelfrijdende auto is misschien wel het beste voorbeeld van een ANI, aangezien het specifieke doel – een auto veilig besturen – zo duidelijk gedefinieerd en bijna universeel geaccepteerd is als iets dat intelligentie vereist.

Alexa, Siri en andere stemassistenten Evenzo zijn stemassistenten zoals Alexa en Siri goede voorbeelden van ANI’s. Hoewel ze een breed scala aan functies in je huis kunnen hebben, zijn ze eigenlijk alleen ontworpen om vragen te beantwoorden, timers in te stellen en je slimme lampen aan en uit te zetten.

Geavanceerde algoritmen gebruikt in verschillende velden Aanbevelingsalgoritmen, algoritmen voor financiële handel en andere ongelooflijk complexe algoritmen die zijn gemaakt met machine learning of afhankelijk zijn van neurale netwerken voldoen over het algemeen aan de definitie van een ANI. Het aanbevelingsalgoritme van Netflix haalt bijvoorbeeld gemakkelijk de drempel.

Wat is kunstmatige algemene intelligentie (AGI)? Een kunstmatige algemene intelligentie (AGI), of sterke AI, is een AI die menselijke intelligentie vertoont (of “in het algemeen slimmer is dan mensen”). Wat dit precies betekent, is onderwerp van debat, maar het wordt over het algemeen gezien als iets veel meer sci-fi dan wat we nu hebben. Het is niet getraind voor specifieke taken; in plaats daarvan is het in staat bijna alles te doen wat het wordt gevraagd.

Hoewel sommigen beweren dat ChatGPT vroege tekenen van een AGI vertoont, zijn de meeste onderzoekers het daar niet mee eens. Wat waar is, is dat ChatGPT veel beter is in het begrijpen en genereren van tekst dan iemand had verwacht van een vooraf getraind transformer model. Het is uitzonderlijk en heeft het potentieel om echt nuttig te zijn, maar ik vind het een te grote stap om het AGI te noemen.

Mijn favoriete definitie van AGI is de koffietest van Apple mede-oprichter Steve Wozniak: een echte AGI zou in staat zijn om een typisch Amerikaans huis binnen te gaan en uit te zoeken hoe je koffie moet zetten. Het zou het koffiezetapparaat kunnen vinden, uitzoeken hoe je koffie en water toevoegt (en waar vandaan), de juiste instellingen selecteren en het in een mok serveren. Anderen hebben voorgesteld dat een AGI in staat zou moeten zijn om als een student op een universiteit te handelen: “zich inschrijven aan een menselijke universiteit en op dezelfde manier als mensen lessen volgen en zijn diploma halen.” Of dat het in staat zou zijn om de meeste mensen in de meeste banen te vervangen.

Wat al deze definities proberen te doen, is het “mensachtige” aspect van intelligentie volledig vast te leggen. Het gaat niet alleen om een computer die in staat is de juiste handelwijze in een nieuwe situatie te identificeren, objecten van een afstand te identificeren of belangrijke details over iets te onthouden. Het gaat erom al die dingen te kunnen doen zonder opnieuw geprogrammeerd of getraind te hoeven worden. De G is de sleutel: AGI’s moeten over het algemeen intelligent zijn – wat dat ook betekent.

Wat is kunstmatige superintelligentie (ASI)?

We weten dat de meeste AI-termen zeer slecht gedefinieerd zijn, en er is enige discussie over of AGI’s bedoeld zijn om even slim als mensen te zijn, of slimmer dan mensen. Dit is waar kunstmatige superintelligentie (ASI) in beeld komt. Vreemd genoeg zijn deze bijna het gemakkelijkst te definiëren. ASI’s zijn AI-systemen die de menselijke intelligentie ver overstijgen. Het zijn jouw zelfbewuste sci-fi supercomputers. We zijn nog lang niet in staat om er een te ontwikkelen, en ik weet zeker dat er enorme hoeveelheden discussie zullen zijn over wat telt als een AGI en wat telt als een ASI wanneer we dichterbij komen, maar voorlopig hoef ik me daar geen zorgen over te maken—en jij ook niet.

Wanneer krijgen we AGI?

Afhankelijk van wie je luistert, hebben we al AGI’s, zullen we nooit AGI’s krijgen, of komen AGI’s in de komende weken/maanden/jaren/decennia. Niemand is het echt eens over een definitie, hoewel veel zeer slimme mensen proberen er een te bouwen. De term AGI is nu zo wijdverbreid omdat tools zoals ChatGPT ons dwingen onze definities van AI te heroverwegen. De nieuwste LLM’s slagen gemakkelijk voor de Turingtest, de eerste poging om te definiëren wat het betekent voor computers om te denken. Maar ondanks al hun kracht zijn ChatGPT en co. nog mijlenver verwijderd van een sci-fi AI zoals Star Trek’s Data. Dus misschien is dat mijn voorgestelde definitie: een AGI is een AI die in staat is een personage in een ruimteopera te zijn.